SushiCo Kosova
SushiCo

ÇFARË ËSHTË NIVELI I ANËTARËSISË?

Ekzistojnë tre nivele të anëtarësimit: NINJA, SAMURAI dhe GURU.

Kush është Ninja? NINJA
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë deri € 350 brenda vitit.

Kush është Samurai?SAMURAI
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë prej € 351-600 brenda vitit, përveç fushatës bazë fitojnë + 2 % SushiCo Pikë shtesë.

Kush është Guru?GURU
Të gjithë anëtarët të cilët shpenzojnë mbi € 601 brenda vitit, përveç fushatës bazë fitojnë + 3 % fitojnë + 3 % SushiCo Pikë shtesë.

Pikët e fituara SushiCo janë aktive pas konfirmimit të porosisë tuaj. Llogaritjet e anëtarësisë bëhen në fund të ditës.

Për më shumë informata +383 49 725 725
Porosia Juaj
PËRFUNDO POROSINË